Lokasinya strategis di pusat kota Kuala Lumpur. Ke mana-mana dekat!